Materiale studiu


Resurse online

Atlas online microbiologie


Programe analitice

Semestrul 1

 • Medicină LRLMLE
 • Medicină dentară LRLMLE
 • Asistență medicală LRLM

Semestrul 2


Materiale bibliografice

 • Toma Felicia: “Bacteriologie generală”, Curs, UMF Tg.Mureş, 2005
 • Toma Felicia: Bacteriologie medicală. University Press, Tg-Mureş, 2006
 • Buiuc D., Neguţ M.: Tratat de microbiologie clinică. Ediţia a II-a, Ed. Medicală, 2008
 • Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma. Microbiologie medicala și alimentară – parte generală. University Press. 2015;136 pag. ISBN: 978-973-169-394-1
 • Adrian Man, Anca Mare, Felicia Toma. Microbiologie medicala și alimentară – diagnostic de laborator si indrumare practica pentru studenti. University Press. 2019; 192 pag. ISBN: 978-973-169-560-0
 • Ciufecu ES: Virusologie Medicală. Editura Medicală Naţională, 2003.
 • Costin Cernescu – Virusologie Medicală Ed. Medicală, București, 2008, ISBN: 973-39-0637-7
 • Rădulescu S., E.A.Meyer: „Parazitologie medicală”, Ed. All, Bucureşti, 2004
 • Coman Ioan, Mihai Mareş: Micologie Medicală Aplicată, Ed. Junimea, Iaşi, 2000
 • Brooks G.F., Butel, J. S., Morse, S.A.: Jawetz, Melnick, Adelberg’s Medical Microbiology, 23 rd edition. 2006
 • Koneman: Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, Lippincott, 2006
 • Murray, P.R., Rosenthal, K.S., Kobayashi, G.S., Pfaller, M.A.: Medical Microbiology, Fourth Edition. Mosby 2002.
 • Marsh, P.D., Martin, M.V.: Oral Microbiology Fifth edition.Churchill Livingstone, Elsevier, 2009
 • Samaranayake, L: Essential Microbiology for Dentistry. Churchill Livingstone, Elsevier, 2006