Atlas online de microbiologie - Disciplina de Microbiologie UMF Târgu-Mureș Română
Index | Bacteriologie | Bacteriologie generală

Bacteriologie generală

  Examen microscopic
  Medii de cultură
  Caractere de cultură
  Caractere biochimice
  Reacţii antigen-anticorp
  Antibiograma